Flyttbart konto

Vid inloggning i klassrum får man nu två val för kontohantering:

[Skapa inte]
för snabb inloggning (som i Biblioteket) – lämpligt vid enklare arbeten; infosök, ordbehandling. Med detta val är det som tidigare år, man arbetar direkt med hemkatalogen på servern.

[Skapa nu] kopierar ditt konto lokalt till hårddisken – lämpligt vid tyngre arbeten; SketchUp, Adobe CS3: Bridge, InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver - Cinema4D, iLife: Garageband, iPhoto, iDVD, FinalCut, iMovie osv.

Sitt sen alltid på samma plats varje gång du är i just den salen – då går inloggningen snabbt även framöver.

Om du ändå byter plats i den salen kommer kopiering att ske igen av hela hemkatalogen, och det tar lång tid om du har många filer på kontot.
Läs mer