Flyttbart konto

Vid inloggning i klassrum får man nu två val för kontohantering:

[Skapa inte]
för snabb inloggning (som i Biblioteket) – lämpligt vid enklare arbeten; infosök, ordbehandling. Med detta val är det som tidigare år, man arbetar direkt med hemkatalogen på servern.

[Skapa nu] kopierar ditt konto lokalt till hårddisken – lämpligt vid tyngre arbeten; SketchUp, Adobe CS3: Bridge, InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver - Cinema4D, iLife: Garageband, iPhoto, iDVD, FinalCut, iMovie osv.

Sitt sen alltid på samma plats varje gång du är i just den salen – då går inloggningen snabbt även framöver.

Om du ändå byter plats i den salen kommer kopiering att ske igen av hela hemkatalogen, och det tar lång tid om du har många filer på kontot.
Läs mer

Synkroniseringsproblem

…och lösningen för dig som det inte fungerar så bra för.
Läs mer

Din epost

Nu fungerar elevernas epostkonton med både webmail-access internt/externt och med pop-epost – via Apple's Mail eller Mozilla's Thunderbird – internt inom skolan.

Ställ in ditt konto nu i programmet Mail! eller läs mer om epost via webben.