Portable User Home Directories

Hösten 2010
Nu introducerar vi en ny serverteknik på skolan; Portable user Home Directories, PHD.

Läs mer