Adobe CS3
Photoshop CS3 – utskrifter blir bara skräptext
Skriv inte ut direkt från Adobe CS3 Photoshop. Adobe har strulat till drivrutinerna i den versionen. Välj först att skapa en PDF, och skriv sedan ut den istället så fungerar det. Eller montera bilden i InDesign innan utskrift.

Program startar inte / hänger sig vid uppstart
Håll ner knapparna [cmd/] + [alt] + [shift] vid uppstart av ett Adobeprogram – då kastas alla din inställningsfiler för programmet och nya skapas.

Första uppstarten av ett Adobe-programtar efter det tar något längre tid då bland annat typsnittsmenyer och liknande omskapas. Du måste även definiera upp Sitesinställningarna på nytt.
Felsökning
– är det rätt programfil du startat?
Ibland förekommer det att användaren har en kopia på ett program på sitt skrivbord (du kanske missade att släppa ikonen för programmet på panelen Dock när du skulle skapa en genväg) – då fungerar inte CS3-programmet då den kräver fler kringliggande hjälpmappar.

Kontrollera: tryck ner musknappen på ikonen för programmet du startat i menyraden Dock. Välj Visa i Finder. Visas då att programmet ligger i din hemkatalog på skrivbordet fungerar det inte bra. Kasta den och
lägg upp en ny genväg från lokala platsen Mac / Program / [programfil]

Dreamweaver CS3
Arbeta lokalt
Man ska alltid arbeta med att checka ut/in filer från serverkatalogen vid webbarbete. Då editeras filerna lokalt direkt på den dator du arbetar vid för att sedan synkroniseras mot filerna på hemkatalogen när du vill publicera ändringarna.

Arbetet blir effektivare och du får rättigheterna fixade på filerna så de blir läsbara via webbläsare för alla.

Först måste du konfigurera upp din Site – se info här bredvid.

Synkronisera filer
Editera sen dina filer genom att öppna dem från paletten
Files > Files. Öppnar du en fil via paletten som inte finns lokalt kopieras den över automatiskt för arbete om du ställer in enligt här till höger.

Du kan också synka upp hela sitens innehåll mellan servern/lokala mappen med knappen i Sites-fönstrets menyrad – eller synkronisera via menyn Site > Synchronize Sitewide...

Filer med senast ändrat datum & tid kopieras då över mellan server och lokalmappen.

Synkronisera igen och dina ändringar publiceras.


Lägg till filer

När du lägger till nya objekt i dina arbetsdokument får du frågan om de då ska kopieras in i din Sites-struktur – de blir då tillgängliga under
Files > Assets och får rättigheterna rätt justerade för publicering. Strukturera upp filerna lite snyggt med mappar i din sitesfolder tex bild, ljud osv.Flash CS3
Din Sites-inställning följer även med för arbete i Flash.

Konfigurera upp Sites
1. Öppna menyn Site > Manage Sites...
2. Klicka på New...
3. Välj Site
4. Namnge din site med något, tex
minsite
5. Adressen till din hemsida.
Ditt kortnamn är en del av din hemsidesadress. Du finner ditt kortnamn om du visar info på en fil eller mapp i din hemkatalog på datorns skrivbord:

hem
Markera en fil i hemkatalogen eller själva hemkatalogen.
– välj
Arkiv > Visa info – snabbkommando=[/cmd] + [i]
– öppna fliken
Ägare och behörigheter > Detaljer – läs vid raden Ägare = ditt kortnamn

Servernamnet ser du på genvägen till din hemkatalog;
x02, x03, x04 eller x05.

Skriv in server-URL, tex.
http://x04.guc.se/~arnea/
~ (tilde) får du genom att trycka [alt] + [^] + [mellanslag].

6. Välj enligt:
(X) Edit local copies on my machine, then upload to server when ready – texten är liknande om du väljer att arbeta med tex PHP i din site.

Where on your computer do you want to store your files? – Klicka på mappikonen. Skapa en mapp lokalt på datorn för ditt DW-arbete: Mac / Users / Shared / mapp med ditt namn (fulla sökvägen på skrivbordet: Mac / Användare / Delat / mapp med ditt namn).

7. Välj
Local/Network som kopplingsmetod till remote server. Klicka på mapp-ikonen och välj din Sites-mapp på server-hemkatalogen för filer; tex x03-2006 / arne anka / Sites /

8. Välj enligt:
(X) Yes, enable check in and check out.
(X) Dreamweaver should check it out.


9. Skriv in namn och
din epostadress. Epostadressen är återigen ditt kortnamn (se punkt #5 ovan), tex arnea@mail.guc.se

10. Synkronisera filerna; via menyn Site > Synchronize Sitewide...
Välj sen i popmenyerna så att de senast ändrade filerna synkas:

synk

Synchronize: Entire 'sitenamn' Site
Direction:
Get and Put newer files
Tryck Preview…, och sedan OK så utförs synken.