Ändra förvalt program
Vill du ändra vilket program som är förinställt att öppna vissa typer av dokument när du dubbelklickar på dem gör du det genom att:
– markera en fil av den typ du vill ändra på.
– gå till menyn
Arkiv > Visa info (snabbkommando: [äpple] + [i])
– gå ner till raden
Öppna med:
– välj programmet i listan
– Klickar du nu på
Ändra alla… – ändras alla dokument i din hemkatalog till att öppnas med ditt förvalda program.

Ett tips är att ställa in PDF till att använda OS X:s eget program
Förhandsvisning som är riktigt snabb på att visa filer av alla de slag.