NeoOffice
OpenOffice.org på Mac
NeoOffice är ett fullständigt kontorspaket som är fritt att använda utan kostnad. Det är skolans huvudsakliga installation av kontorsprogram på alla datorer och du kan jobba med text, tabell & kalkyl, presentation, teckning, formel och databas.

NeoOffice är en version av OpenOffice som inte använder det grafiska gränssnittet X11 (unix-gui) – utan som använder Mac OS X egna grafiska gränssnitt Aqua.
NeoOffice har bland annat stöd för MS Office 2007:s filformat (.docx).

Ställ in OpenGL-grafik
För att NeoOffice ska fungera bra med presentationsdelen Impress måste du aktivera att programmet ska använda sig av grafikhanteraren OpenGL. OpenGL är ett språk för 3D-grafik som utvecklats av Silicon Graphics Inc.

Aktivera OpenGL
Öppna menyn NeoOffice > Preferences… > NeoOffice > Vy – markera valen: Använd OpenGL, Optimerad utmatning, Använd dithering.

Ångrasteg
Har datorn du använder en mindre mängd arbetsminne (RAM) kan du minska antalet ångrasteg så snabbar det upp programmet ytterligare något: Öppna menyn NeoOffice > Preferences… > NeoOffice > Arbetsminne – sänk Antal steg från 100 till 10.

Grafikcache

Du kan också utöka
Grafikcache > Använd för NeoOffice XX MB till mer än vad som står som förvalt. Starta sen om programmet så den använder de nya inställningarna.

Länkar
Du kan själv fritt ladda ner OpenOffice för Windows eller Linux och NeoOffice för Mac hemma. Installera även språkfilen för svenska och rättstavning.
Mac:
NeoOffice Linux & Windows: OpenOffice

Mac-versionen NeoOffice finns i två varianter; PPC och Intel. Har du en Mac från 2006 eller nyare är det Intel-versionen som gäller.
Så här installerar du rättstavning hemma:
1. Öppna menyn
Arkiv > Guider > Installera nya ordböcker…
2. klicka på
Svenska
3. Klicka på
Starta DicOOo – Välj Svenska och följ sedan instruktionerna.
4. När listorna är installerade startar du om programmet och väljer menyn
Verktyg > Alternativ > Språkinställningar > Lingvistik. Tryck sen på Redigera vid Tillgängliga språkmoduler och Användarordlistor och välj de språklistor du vill använda.