Att lämna filer i droppmappen

Varje konto har en publik mapp (public) som innehåller en droppmapp (drop box) där du kan lämna filer till den som äger mappen. Du kan även lägga filer direkt i din publika mapp, om du vill att andra användare ska kunna hämta filer från dig.

Du kan inte öppna upp och se vad som finns i droppmappen hos en annan användare, men du har givetvis tillgång till din egen. Kasta inte bort droppmappen i din egen mapp, för då försvinner funktionen att andra användare kan lämna filer till dig.

Läs om hur du ansluter till servrar

Kopiera – eller ge bort filen helt

Så här gör du för att lämna ett dokument: Öppna servervolymen och leta reda på mottagarens droppmapp. Markera det dokument som du ska skicka. Klicka - dra - och släpp filen på mottagarens droppmapp.

Om du bara drar en fil direkt till annan användares dropbox på samma server som din hemkatalog finns på så flyttas den från ditt konto till mottagarens – vill du ge bort en kopia så måste du hålla ned [alt] på tangentbordet samtidigt som du släpper filen till mottagaren.

Droppa inte hela mappar!

Om du droppar en hel mapp med filer i en annan persons dropplåda så får mottagaren läs- och skriv-rättighet till mappen men inte filerna! Så droppa inte hela mappar.

Om du trots allt har gjort det och mottagaren inte kan läsa dina filer måste mottagaren markera mappen i Drop Box:en (med filerna i) och välja
Arkiv > Visa info (snabbkommando = [äpple] + [i]) och klicka på Detaljer under Ägare och behörigheter:

Står rätt kortnamn under
Ägare: (vilket det borde det göra) så klickar hon sen bara på Använd för inkluderade objekt... längst ner. Då ska de underliggande filer få den behörighet som mappen hade.

Ibland fungerar inte detta heller om du har fått/givit bort filer till en användare som har sitt konto på en annan server än den där du har din hemkatalog på.

Döp dina filer
För att slippa missförstånd och problem med dokument som har samma namn är det bäst att du döper om filen innan du lägger den i en droppmapp. Förslagsvis döper du filen så att den innehåller både dina initialer och din klassbeteckning. Till exempel kan du döpa om filen till: ad-mp1a.övning1.doc om du nu skulle heta Arthur Dent och går i Medieprogrammet klass 1a.