Supportsidor
Här finns hjälp att få! Läs bland annat om:
epost
FollowMe
konto
hemkatalog
hemsida
program
chat
skrivbord
synkronisering
skärmdump

Om sidorna

På dessa supportsidor finner du ibland uppmaningar om menyval och program/mappar.

I meny-uppmaningar visas undermenyer eller val med ">", exempelvis
Arkiv > Öppna

I sökvägar till program/mappar betyder "/" en nivå ned, exempelvis
Mac / Program.

Kortkommandon avser de knappar du ska trycka ned, exempelvis
äpple/kommando [/cmd] + [p] för Skriv ut…

Välj i menyerna till vänster för mer hjälp med datorer, konton och program.

Skolans datastruktur
Vi använder en klient-/serverteknik som gör det möjligt för dig som studerar vid GUC att kunna arbeta med dina filer i vilken datasal du än befinner dig.

Våra operativsystem på skolan är Mac OS X 10.5 Leopard & Mac OS X 10.6 Snow Leopard. På filservrar använder vi oss av Mac OS X 10.5 Leopard.

bilden | Courtesy of Apple