Åk 1
Inloggningskontona blir klara före skolstart. Nyanlända elever lägger vi till varje dag så snart informationen finns i elevregistret.

Är ditt namn felstavat i klasslistorna måste du kontakta
Ann Kadestam på kansliet så att det blir rätt i klasslistor – och så att du sen även får rätt namn på dina betyg.

Kontonamnet är ditt förnamn och efternamn, svenska eller andra specialtecken är omgjorda till engelska närmast motsvarande tecken, alltså A-Z. Du ser det lilla huset på inloggningen som är döpt till ditt kortnamn. Kortnamnet används för bland annat hemkatalogen, webbadress och epost.

Vi har försökt att korta ner inloggningsnamnet, så om du har ett dubbelt efternamn kanske vi bara har tagit med ett av dem.

Åk 2 & 3
Du borde vid det här laget redan var igång med ditt konto, epost och webbsida.

Ny på skolan
Är du ny på skolan till åk 2 eller 3 och saknar konto får du ta kontakt med oss på IT-avdelningen – be din lärare om hjälp. Vi behöver uppgifter om ditt namn, ditt personnummer samt vilken klass du går i.

Bonusår
Om du går på skolan som bonusår, eller om du har varit ledig från skolan under ett år – då är det stor risk att ditt gamla konto är raderat nu eller ligger i fel årskullsenhet. Vi kan omöjligt hålla ordning på vilka som eventuellt detta kan gälla. Ta kontakt med oss så vi kan lägga upp ett nytt konto – eller flytta ditt gamla konto om det skulle finnas kvar. Har vi inte hört någonting av dig innan terminsstarten kan vi inte garantera dig att ditt gamla konto finns kvar om du går om/kommer tillbaka från studieuppehåll.