Vid inloggning i klassrum får man två val för kontohantering
Skapa ett flyttbart konto
[Skapa nu] kopierar ditt konto lokalt till hårddisken.

Lämpligt vid tyngre arbeten; SketchUp, Adobe CS3: Bridge, InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver - Cinema4D, iLife: Garageband, iPhoto, iDVD, FinalCut, iMovie osv.

Sitt sen alltid på samma plats varje gång du är i just den salen – då går inloggningen snabbt även framöver.

Om du ändå byter plats i den salen kommer kopiering att ske igen av hela hemkatalogen, och det tar lång tid om du har många filer på kontot.


Vid inloggning synkroniseras ditt konto från servern till den dator du loggar in på. Vid utloggning synkroniseras ditt konto tillbaka till servern.

Ibland vill ditt konto få lösenordet till din katalog på servervolymen för att kunna kopiera över dina filer dit igen. Om du lämnar datorn och går därifrån, och den rutan kommer upp utan att du knappar in ditt lösenord kommer ingen synkronisering att ske. Då ligger materialet kvar på den dator du arbetade på senast, men kommer inte med om du loggar in på en annan dator på skolan.

Klicka inte bara förbi dialogrutor – läs vad det står och försök få till det i ett sammanhang. Det är dina filer det rör sig om!

Läs mer

Skapa inte ett flyttbart konto
[Skapa inte] för snabb inloggning (samma teknik som i Biblioteket).

Lämpligt vid enklare arbeten; infosök, ordbehandling. Med detta val är det som tidigare år, man arbetar direkt med hemkatalogen på servern.

Logga in
För att logga in skriver du ditt användarnamn och ditt personliga lösenord. Inmatningen av lösenordet kommer att vara dolt för att inte andra användare ska kunna se din inskrivning.

Det är viktigt att du skriver in ditt namn och
lösenord korrekt med gemener (små bokstäver) då servern hanterar gemener och versaler olika.

Det bästa du kan göra är att kontrollera så att inte caps/lock-tangenten (ständigt versaler) är nedtryckt vid inmatning, då detta leder till problem när man loggar in sig eftersom du ska logga in dig med gemena bokstäver.

Logga ut
När du slutar arbeta måste du logga ut. I Mac OS X finner du logout under äpple-menyn uppe längst till vänster på skärmen.

Alternativ till menyvalet för utloggning är att på skrivbordet använda snabbkommandot [
äpple] + [alt] + [shift] + [Q]

Mac OS X
…är ett modernt och säkert operativsystem.

I Mac OS X är alla inställningar personliga för ditt konto – bakgrundsbild, språk, bokmärken, genvägar etc.


Nedtill på skärmen finner du en menyrad kallad Dockan. Där finner man från start några av programmen i datorn och du lägger enkelt till egna favoritprogram.

bilden | Courtesy of Apple