Stäng av
Du får efter utloggningen fram en dialogruta där du kan välja mellan Starta om | Stäng av | Logga in.

För värmen och energiförbrukningens skull kan du om du vill stänga av datorn när du är färdig. Vi föredrar att du stänger av datorn så att luften är så fräsch som möjligt i klassrummet när nästa klass kommer dit.

Automatisk avstängning sker under kvällen.

Luften i klassrummen
För att kylanläggningarna ska fungera fullt ut får man inte ha dörrar eller fönster till klassrummet öppet för då måste kylanläggningen även kyla ned i luften utanför – och då fungerar det inte som det ska.

I C-huset sitter det i A/V-panelen vid whiteboarden en knappsats för ökat luftinsläpp i klassrummet. Tryck på knappen två gånger så ökar luftflödet under två timmar.
Programuppdatering
När inloggningsrutan är framme på en Mac så slumpas program- och systemuppdatering fram med olika tidsintervaller.

Efter uppdateringen startas ibland Mac:en också om automatiskt. Uppdatering sker från centralt håll av både system och alla andra program.

Har inte uppdateringarna gått ut kan du starta Managed Software Update som du finner i mappen Program/Verktygsprogram.

Systemuppdateringar gör vi när datorerna inte används, en dialogruta blockerar då inloggningsrutan.

Datorerna kan ibland startas om eller stängas av från centralt håll – oftast i samband med en systemuppdatering.

Uppdateringsdag för Mac:ar har vi normalt sett onsdag eftermiddag – och vi försöker att göra det enbart i salar som det då ej är lektion i.