För att komma åt din epost även utanför skolan använder du webmail.
Du får upp samma epost via den nya webmailen (RoundCube), gamla webmailen (Squirrel), eller om du inom skolan använder dig av Apples Mail – det är bara olika gränssnitt till din epostlåda.

Webmail – RoundCube
Adressen till nya RoundCube-webmailen som använder snygg AJAX web 2.0 teknik är mail.guc.se/mail

För inloggning på RoundCube webmailen skriver du in ditt korta användarnamn och lösenordet.

AJAX web 2.0-teknik innebär att webbsidor blir mer program-lika i sitt beteende. Webmailen påminner nu mer om ett vanligt program typ Apple Mail – än en vanlig seg webbsida.

Den nya webmailen Roundcube är i beta-version och det kan därför förekomma driftsstörningar på tjänsten. Men då fungerar alltid den gamla webmailen med Squirrel.

Webmail – Squirrelmail

Om du loggar in på gamla Squirrel-webmailen med ditt fulla användarnamn istället för med korta användarnamnet så kommer en ny preferensfil att skapas första gången du loggar in. Kontot är dock detsamma med samma epostmeddelanden och epostadress, men inställningarna blir då olika med en preferensfil för vardera inloggning.

Du måste ställa in dina kontouppgifter själv för att din epostadress ska synas i de brev du skickar. Det gör du under Inställningar > Profil när du är inloggad. Hela epostadressen till dig är ditt kortnamn@mail.guc.se
Du kan också konfigurera upp en del andra webmail-inställningar, som till exempel språk, färgsättning, spamfilter osv. Titta under
inställningar när du är inloggad på eposten.

Lösenord
Man kan inte byta lösenord i dagsläget på webmailen. Det lösenord du har på datorinloggningen den första gången du loggar in på webmailen – är det lösenord som den kommer att använda sig av framöver. Byt därför gärna
lösenord först på datorinloggningen innan du loggar in på webmailen första gången.