Skriva ut/skapa pdf av del av sida
Vill du bara ta med en del av sidan vid utskrift eller pdf-skapande så gör du så här:

Välj Arkiv > Skriv ut... [äpple] + [p]
Och klicka sen på
Förhandsvisa nere till höger.

preview

cut
Välj sen Verktygsläge enligt bilden ovan och markera den del du vill använda, ta sedan menyn Verktyg / Beskär – snabbkommando för beskär är [äpple] + [k] som du ser här bredvid. Välj Beskär i dialogrutan som kommer fram.

Vill du spara det beskärda dokumentet som pdf väljer du menyn
Arkiv / Spara.