Färgutskrift
Vid utskrift till FollowMe hamnar utskriften i en central kö.

För att få färgutskrifter måste du (från datorn) gå in i skrivarens inställningar och aktivt välja färg istället för svartvit/gråskala.

Den menyn ser lite annorlunda ut beroende på från vilket program man skriver ut.
Menyvalet: Arkiv > Skriv ut

Du finner popmenyn Layout > Skrivarfunktioner – I sista raden väljer du Color Mode: Black and white / Color