FollowMe

Ändra och/eller lägga till FollowMe kod
1. Man måste ha skrivit ut ett dokument till FollowMe för att kontot ska skapas.

2. Logga in på
webbsidan

ID: "shortname" samma som hemkatalogen
PW: samma som vid inloggning

3. Ändra sedan pinkoden under PIN Management. Tänk på att bara använda siffror.

4. Skriv ut. Och använd sen nya koden på kopiatorn för att hämta utskrifterna.

5. Utskrifterna ligger kvar centralt i åtta timmar innan de raderas.

bilden | Courtesy of Ricoh