Skrivare
Vi använder oss till stor del av skrivare från HP och Ricoh/Gestetner.

Skriv aldrig ut direkt från Adobe CS3 Photoshop! Adobe har strulat till drivrutinerna i den versionen. Välj först att skapa en PDF, och skriv sedan ut den istället så fungerar det. Eller montera bilden i InDesign innan utskrift.

Välja skrivare
När du ska skriva ut ett dokument är det en del inställningar som man bör göra för att det inte ska uppstå några utskriftsproblem.

Det första man måste göra är att välja vilken skrivare man ska skriva ut till. Den skrivare som är förvald för utskrift visas som en skrivarikon markerad med en något fetare ram än övriga skrivaralternativ.

Laserskrivare och de färgskrivare är namngivna med modellnamn och salsnummer, exempelvis
C304-LJ4100. Några färgskrivare och fotosättare betecknas med specifik avdelnings- och modellnamn.

Utskriftsformat

En felaktig inställning vid Pappersformat: kan vara att det är förvalt något av formaten US Letter eller US Legal. Skriver man ut med någon av dessa som inställning blokerar man oftast hela skrivaren för andra utskrifter då den väntar på att få ett papper av det formatet i något av pappersfacken.

Antingen provar man då med att lägga ett A4 papper i något av de andra pappersfacken (kallas bland annat för sidoinmatnings-facket eller allround-facket), eller så måste
den person som skrivit ut i fel pappersformat i följande ordning:

– stäng av skrivaren under tio sekunder, starta sedan om den

– avbryta den felaktiga utskriften i datorn

– ställa in rätt utskriftsformat, t ex
A4 och skrivardrivrutin

– skriva ut dokumentet på nytt

Vid utskriftsproblem
Uppstår det problem med din utskrift ska du kontrollera att skrivardrivdrivrutin och pappersformat är rätt inställt. Under Arkiv-menyn finns möjligheten att välja Utskriftsformat… och där kan du göra dessa inställningar. Om du är osäker på vilka inställningar som är de rätta ska du fråga din lärare efter vidare handledning.

Dialogrutorna för
Skriv ut… och Utskriftsformat kan skilja sig åt mellan datorer beroende på vilken version av program och skrivardrivrutin som är installerad. I stort sett ger dock de olika versionerna liknande inställningsmöjligheter.

Utskrift från Novaschem
Tryck på webbsidans egna knapp för utskrift, klicka sedan eventuellt på Förhandsvisa innan du väljer skriv ut. Oftast har man fel pappersformat valt.

Kontrollera också att: – rätt skrivare är vald på skrivbordet
– skrivaren är påslagen och att nätverkskabeln sitter i
– det finns papper i skrivaren