Om du inte kan läsa dina webbsidor

Kontrollera först att du har rätt adress, att du inte har specialtecken i filnamnen, att du inte har stor/liten bokstav i filnamnet (versalt A är inte samma som gement a i filer).

Du kan också få läsproblem i webbmappen om du först har haft dina webbsidor i en annan undermapp till hemkatalog, till exempel i Documents/Movies/Music, och sedan flyttat/kopierat över den mappen och filerna till Sites-mappen. Då följer rättigheterna med från mappen Documents – och där har bara du läs/skriv rättigheter, medans i Sites-mappen ska alla ha läsrättigheter till filerna.

Skapa då en ny mapp i Sitesmappen – och flytta sedan över filerna till denna. Kasta sen den tomma mappen – och döp om den du nyss skapade som nu innehåller filerna till samma namn som den gamla hade. Då får mappen rätt läs-rättigheter och filerna blir tillgängliga igen från en webbläsare för alla.