Hur du publicerar en egen hemsida

Du finner i din egen hemkatalog en mapp som heter Sites, i den finns en startsida för din hemsida som heter index.html, byter du ut den till en egen html-fil med samma namn, så har du publicerat din egen startsida istället

Sidan är tillgänglig att titta på efter att du gjort en forcerad synkronisering genom menyikonen med två hus > Synkronisera nu. Den publiceras då under webbsidan på din
server; x0#.guc.se/~kortnamn.

Ditt kortnamn finner du om du tittar på lilla huset i Mac:ens skrivbord, den är döpt till ditt kortnamn. Eller om du visar info på en mapp eller fil i din hemkatalog, markera en fil i hemkatalogen, välj
Arkiv > Visa info öppna fliken Ägare och behörigheterDetaljer. Vid ägare-raden ser du vad du har som kortnamn.

Tecknet ~ (tilde) betyder användare på UNIX-språk och den påvisar att hemsidan inte är en officell GUC-sida, utan en sida skapad av en användare på skolan. Vissa bokstäver kan man inte trycka direkt efter ~, till exempel a för då får du ã. För att skriva en adress med ~ före a trycker du ner [alt] + [^] och sedan [mellanslag].

Dina filer och mappar i din webbsidesstruktur får inte innehålla svenska- eller andra icke standard tecken (till exempel é ã ç osv). De fungerar inte då att läsa från en webbläsare. Skriv alltid filnamnen med gemener (små bokstäver) och helt utan mellanslag. Använd alltid filändelser på filerna (så som .html .jpg .gif osv).

Innehållet i din webbsida kan du själv ändra, men du måste hålla dig till svensk lagstiftning (bland annat PUL), och du får absolut inte kränka personer eller upphovsrätter.

Skolan kan inte hållas ersättningsskyldig om du trots detta bryter mot lag. Du kan dock hållas ersättningsskyldig till skolan och/eller tredjepart. Missbrukar du tjänsterna på skolan kan du även bli avstängd från studierna.

Andra användare på skolan kan öppna din Sites-mapp direkt på servern, och de kan därför se alla de filer du har i mappen. Det är däremot bara du som har skrivrättigheter till mappen. Mappen måste vara läsbar för att man ska kunna titta på den via en webbläsare.

– adressen till din webbsida är x0#.guc.se/~kortnamn/
– har du bråttom att publicera material rekommenderar vi att du provar iWeb som du finner i programmappen på datorerna.

bilden | Courtesy of Apple