Behöver du mer hjälp?
Vänd dig i första hand till din lärare, Räcker inte det kan du om du har en fråga kontakta alla på IT-stöd per epost support@guc.se.

Du kan också nå oss per telefon 18 02 30 alternativt 18 02 22 (230/222 internt inom skolan).

Behöver du direkthjälp med ditt
inloggningskonto kan du ta kontakt med oss via Centralförrådet i B-huset.

iChat i Mac OS X
Om du är lite framåt så finner du automatiskt Jesper och Markus – och andra som använder iChat inom skolan – med iChat:s bonjour-funktion (ingen/minimal konfigurering) på nätverket inom skolan. Läs mer här.

IT-stöd på webben
Dit har du ju redan hittat. Den här webbsidan är din källa till information om vad som händer på it-sidan i huset. I första hand ska du alltid vända dig till din lärare med frågor gällande daglig användning.

– Vi har ingenting att göra med Uppsala Kommuns spärrar vad det gäller tillgång till webbsidor, så det hjälper inte att kontakta oss om detta utan det sköts helt centralt på kommunens it-avdelning.